DOBAR MARKETING JE CONTENT KOJI INSPIRIŠE

USLUGE

Go to CONTENT

CONTENT

Osmišljavanje sadržaja za brend.
Kreiranje priča u digitalnom i analognom svetu.
Pisanje tekstova za različite namene.
Blog postovi. Izrada newslettera (i tehnički i sadržajno)

Go to STRATEGIJA

STRATEGIJA

Consulting (digitalni i analogni marketing), Komunikaciona strategija, Brand strategija, Marketing strategija/plan, Brand arhitektura, Integisane kampanje, Strategija nastupa na digitalnim kanalima i na društvenim mrežama

IMPLEMENTACIJA

WEB SAJTOVI
Izrada internet prezentacija u WordPressu, Izrada koncepta i kompletnog sadržaja za sajt, SEO, podrška
DRUŠTVENE MREŽE
(community management) vođenje i upravljanje nastupom brendova/korporacija na društvenim mrežama, Analiza i izveštavanje

Communication is king, content is queen

O nama

Verujemo da dobar content stvara čvrstu vezu između biznisa i potrošača
Inpirišite dobrim contentom

Agencija za marketing i konsalting sa dugogodišnjim iskustvom u stvaranju i upravljanju brendovima. Strateški pristupamo svim projektima.

Fokusiramo se na komunikacije na digitalnim kanalima, sa posebnim osvrtom na izradu sajtova i community management.

Verujemo da dobar content, prilagođen brendu i mediju stvara čvrstu vezu između biznisa i potrošača. Prisna, inspirativna i dvosmerna komunikacija sa potrošačima je ono što na dugi rok donosi lojalnost i ROI.

  • razumemo potrošače i njihovo ponašanje

  • imamo znanje i iskustvo u građenju brendova

  • poznajemo komunikacije i njihov proces ka svim stakeholderima - brend, korporacija, interna, eksterna....

  • poznavanje agencijskog i kompanijskog rada i procesa razmišljanja

Content Strategy Implementation